Để có một `kịch bản` phá sản hoàn hảo

Để có một `kịch bản` phá sản hoàn hảo

Phá sản là tình trạng doanh nghiệp không thể thanh toán được các khoản nợ khi đến hạn. Hãy cùng lắng nghe tư vấn của chuyên gia Phan Lê Thành Long để biết cách "phá sản hoàn hảo".