Thêm 12 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước trong quý I, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng

12:56 | 12/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), 3 tháng đầu năm 2021, đã có thêm 12 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp (CTCDN) lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng số thoái vốn của các doanh nghiệp là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 3 đơn vị với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.
 
Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thực hiện thoái vốn tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị vốn thoái là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.
 
12 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước trong quý I
Thoái vốn nhà nước nộp về ngân sách trong quý I là 2.165 tỷ đồng
 
Cũng theo báo cáo của CTCDN, trong tháng 3/2021, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu tại CTCP Phim Giải Phóng với giá trị phần vốn nhà nước là 202,9 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu của 3 doanh nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là CTCP Du lịch và Xúc tiến đầu tư, CTCP XNK Vật tư thiết bị ngành in và CTCP Phim Giải Phóng với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 218 tỷ đồng.
 
Về tình hình sử dụng nguồn thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước, trong 3 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 145 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
 
Trong quý II năm 2021, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp. Hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” để trình Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước có vốn nhà nước Quý IV năm 2020 và cả năm 2020.
 
H.A