Hà Nội cân nhắc điều chỉnh mẫu giấy đi đường

Hà Nội cân nhắc điều chỉnh mẫu giấy đi đường

Hà Nội đang cân nhắc điều chỉnh lại mẫu giấy đi đường vì theo đánh giá việc thực hiện theo mẫu giấy đi đường đã ban hành chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng cấp giấy không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng...