Mạng 5G ở Việt Nam mạnh cỡ nào?

Mạng 5G ở Việt Nam mạnh cỡ nào?

Việc tiến tới thương mại hoá mạng 5G của các nhà mạng Việt Nam, đã đưa nước ta trở thành một trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận được công nghệ này. Tạo ra vị thế đi đầu trong chuyển đổi số.