Đề án 996: Nâng cao 'sức đề kháng' cho doanh nghiệp Việt

Đề án 996: Nâng cao 'sức đề kháng' cho doanh nghiệp Việt

Sau hơn hai năm thực hiện, Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã giúp doanh nghiệp Việt nâng cao "sức đề kháng" trên trường quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng.