Thổi phồng làm chết thương hiệu

Thổi phồng làm chết thương hiệu

Mạng xã hội và các kênh truyền thông phi chính thống rất dễ để thổi phồng khi quảng cáo và đánh bóng thương hiệu. Tuy nhiên đó là... giết thương hiệu, chứ không phải xây.