Hà Nội: Nhiều dự án chậm xác định giá đất

Hà Nội: Nhiều dự án chậm xác định giá đất

UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành 10 kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 10 dự án, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra.
Phương pháp thặng dư xác định giá đất đang tốt nhất hiện nay

Phương pháp thặng dư xác định giá đất đang tốt nhất hiện nay

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cũng như dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ phương pháp thặng dư trong định giá đất. Các chuyên gia cho rằng, phương pháp thặng dư là phương pháp tốt nhất hiện nay nên không thể bỏ.
Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8

Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) đồng thời hoàn thành việc ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8.