Ngành mía đường niên vụ 2021-2022: Đã thấy ‘ánh sáng nơi cuối đường hầm’

Ngành mía đường niên vụ 2021-2022: Đã thấy ‘ánh sáng nơi cuối đường hầm’

Với việc chủ động áp thuế chống bán phá giá đường mía nhập khẩu cũng như sự tăng cường kiểm tra của cơ quan chức năng, ngành mía đường kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực trong năm nay. Thế nhưng, theo đại diện của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nhất là kinh doanh trong môi trường thiếu lành mạnh, công bằng.