VietBank bất ngờ bầu Chủ tịch HĐQT mới

VietBank bất ngờ bầu Chủ tịch HĐQT mới

Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) vừa thống nhất bầu ông Bùi Xuân Khu – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên thường trực HĐQT - giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/2.