Điểm mặt các dự án huy động vốn trái phép đình đám

Điểm mặt các dự án huy động vốn trái phép đình đám

Lợi dụng tâm lý thích đất nền, cam kết khả năng tăng giá trị đất chỉ trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp này đã thuyết phục được người mua xuống tiền với hợp đồng có dấu hiệu huy động vốn trái phép.