Kinh Bắc muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Kinh Bắc muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Kinh Bắc vừa thông tin về đợt bán toàn bộ gần 6 triệu cổ phiếu quỹ có giá trị hơn 364 tỷ đồng. Mức giá bán cụ thể chưa được công bố nhưng sẽ không dưới 50.000 đồng/cp.