Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Doanh nghiệp mắc gì khi tiếp cận dòng vốn 'xanh'?

Dù tài chính xanh là kênh dẫn vốn quan trọng cho doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững nhưng đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh. Cùng với đó, sự vướng mắc trong chính sách khiến nhiều đơn vị không tiếp cận được dòng vốn xanh với lãi suất ưu đãi.
Kinh tế tuần hoàn: “Động lực” mới cho tăng trưởng

Kinh tế tuần hoàn: “Động lực” mới cho tăng trưởng

Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2022. Quyết định này đã khẳng định chủ động phát triển kinh tế tuần hoàn là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).