Thủ tướng:  Sẽ tiêm Vaccine miễn phí cho người dân

Thủ tướng: Sẽ tiêm Vaccine miễn phí cho người dân

Thủ tướng Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp, địa phương tìm nguồn, kết nối, mua vaccine nhưng Bộ Y tế chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng, cấp phép. Chủ động phòng dịch ở mức cao hơn, sớm hơn.