Netflix tại Việt Nam buộc có nghĩa vụ nộp thuế

Netflix tại Việt Nam buộc có nghĩa vụ nộp thuế

Netflix có khoảng 300.000 thuê bao tại Việt Nam. Mỗi tháng, người dùng phải trả từ 180.000 đến 260.000 mỗi tháng để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, đơn vị này chưa từng thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.