Công an Hà Tĩnh đồng hành cùng người dân vùng lũ

Công an Hà Tĩnh đồng hành cùng người dân vùng lũ

Công an Hà Tĩnh đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị nhằm triển khai các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập lụt kịp thời sơ tán, đảm an toàn tính mạng và tài sản.