Người nước ngoài thành lập quỹ từ thiện tại Việt Nam như thế nào?

Người nước ngoài thành lập quỹ từ thiện tại Việt Nam như thế nào?

Tôi có người bạn là người nước ngoài, mong muốn xây dựng và điều hành một tổ chức từ thiện (phi lợi nhuận) tại Việt Nam. Anh ấy muốn tôi hỗ trợ về điều kiện cũng như chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thành lập, tuy nhiên tôi lại không hiểu rõ lắm về vấn đề này.