Cá nhân có được quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở  không?

Cá nhân có được quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở không?

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP tại Điều 35 quy định việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, quy định này thực chất là để hướng dẫn các quy định đã có trong Bộ luật luật dân sự 2015, Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014.
Giao đất không đúng với vị trí như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp

Giao đất không đúng với vị trí như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp

UBND cấp huyện đã cấp GCNQSDD cho tôi là 200m2 theo sơ đồ là lô số 18 nhưng chưa giao đất thực địa. Một năm sau UBND xã mời tôi lên nhận đất nhưng không phải lô 18 mà là lô 19 trong sơ đồ. Bởi vì khi kiểm tra thì phát hiện lô 18 đã bàn giao cho ông B và ông B đã xây xong căn nhà trên mảnh đất đó. Tôi không đồng ý và UBND xã yêu cầu tôi phải nhận lô 19 không thì sẽ không giao đất nữa. Cho tôi hỏi là có phải UBND xã và huyện đều làm sai không và tôi nên xử lý như thế nào?