Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tại một số địa phương còn nhiều bất cập

Kiểm toán Nhà nước: Quản lý đất đai tại một số địa phương còn nhiều bất cập

Trong báo cáo công tác năm 2022 gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, hoạt động thu ngân sách nhà nước vẫn còn trường hợp chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời kỳ ổn định đơn giá thuê (298 trường hợp ở Đồng Nai), chưa thực hiện thủ tục cho thuê đất (ở Khánh Hòa, Ninh Bình); chưa thực hiện cho thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (11 đơn vị ở Kon Tum, 7 đơn vị ở Long An); miễn tiền thuê đất trong thời gian chưa nộp đủ hồ sơ xin miễn (CTCP Sonadezi Long Bình; miễn tiền thuê đất quá thời hạn (CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành).
Cá nhân có được quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở  không?

Cá nhân có được quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở không?

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP tại Điều 35 quy định việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, quy định này thực chất là để hướng dẫn các quy định đã có trong Bộ luật luật dân sự 2015, Luật đất đai 2013, Luật nhà ở 2014.
Giao đất không đúng với vị trí như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp

Giao đất không đúng với vị trí như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp

UBND cấp huyện đã cấp GCNQSDD cho tôi là 200m2 theo sơ đồ là lô số 18 nhưng chưa giao đất thực địa. Một năm sau UBND xã mời tôi lên nhận đất nhưng không phải lô 18 mà là lô 19 trong sơ đồ. Bởi vì khi kiểm tra thì phát hiện lô 18 đã bàn giao cho ông B và ông B đã xây xong căn nhà trên mảnh đất đó. Tôi không đồng ý và UBND xã yêu cầu tôi phải nhận lô 19 không thì sẽ không giao đất nữa. Cho tôi hỏi là có phải UBND xã và huyện đều làm sai không và tôi nên xử lý như thế nào?