Thuế giá trị gia tăng 5% không làm giá phân bón tăng

Thuế giá trị gia tăng 5% không làm giá phân bón tăng

Nếu Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyển phân bón từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng sang thuế suất 5% sẽ có những tác động tích cực và toàn diện trên nhiều khía cạnh, đặc biệt không làm giá phân bón tăng.