FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ

FLC muốn mua lại trụ sở đã gán nợ

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FLCHomes) đã thông qua việc chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản giữa FLCHomes, Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).