Hà Nội trong nhóm các thành phố cải thiện nhiều nhất về điều kiện sống

Hà Nội trong nhóm các thành phố cải thiện nhiều nhất về điều kiện sống

(DNVN) - Theo báo cáo hằng năm vừa được tổ chức nghiên cứu EIU của tạp chí The Economist công bố, Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố đã có sự tiến bộ rõ rệt về điều kiện sống.Theo báo cáo hàng năm vừa được tổ chức nghiên cứu EIU của tạp chí The Economist công bố ngày 3/9, thủ đô Vienna của Áo tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới.