Chuyên gia: Thị trường BĐS đang có những thay đổi cơ bản, nhà đầu tư có thể cân nhắc tái kích hoạt dòng vốn

Chuyên gia: Thị trường BĐS đang có những thay đổi cơ bản, nhà đầu tư có thể cân nhắc tái kích hoạt dòng vốn

Dưới góc nhìn của ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avision Young Việt Nam, một số thay đổi cơ bản đang diễn ra trên thị trường bất động sản Việt Nam. Càng về cuối năm các hoạt động thị trường dự báo sẽ tiếp tục tăng lên và giờ là lúc các nhà đầu tư kích hoạt lại dòng vốn vào thị trường.
Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản

Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản

Việc minh bạch hoạt động môi giới bất động sản (BĐS) trong giao dịch nhà đất hiện nay nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và người mua là giải pháp đảm bảo thị trường BĐS vận hành an toàn, lành mạnh.