HKB chìm trong thua lỗ 3 quý liên tiếp

HKB chìm trong thua lỗ 3 quý liên tiếp

Doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 13 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp, HKB chìm trong thua lỗ.