Lộ diện lãnh đạo HĐQT mới của hai ngân hàng Big 4

Lộ diện lãnh đạo HĐQT mới của hai ngân hàng Big 4

Hai ngân hàng lớn Vietcombank và VietinBank đều có những động thái bổ nhiệm nhân sự cấp cao sau khi lãnh đạo của hai ngân hàng này chuyển sang công tác tại những vị trí thuộc chính quyền nhà nước.