Chân dung tân Tổng giám đốc của VNPT

Chân dung tân Tổng giám đốc của VNPT

Tân Tổng Giám đốc VNPT được đánh giá là có tư duy đổi mới, có năng lực phân tích tổng hợp; đồng thời có chuyên môn sâu về lĩnh vực viễn thông và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực viễn thông…