Tình hình kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai đang `báo động đỏ` khi tiếp tục thua lỗ hơn 5.000 tỷ đồng

11:15 | 24/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận cả năm âm 2.175 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 30/9/2020, HAGL có khoản lợi nhuận chưa phân phối 492 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Ban Tổng giám đốc của công ty đã rà soát lại các số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố, khiến tổng tài sản giảm 5.057 tỷ đồng.

Ngoài ra, BCTC của Hoàng Anh Gia Lai đã điều chính hồi tố ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019. Việc hồi tố khoản lỗ từ năm 2019 này khiến cho lợi nhuận sau thuế lũy kế của HAG tính đến ngày 31/12-2/2020 âm 5.086 tỷ đồng.
 
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thua lỗ hơn 5000 tỷ đồng
Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức tiếp tục thua lỗ hơn 5.000 tỷ đồng

Theo giải trình, HAG đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố, tức sửa đổi sai sót trên BCTC đã công bố trước đó. Việc rà soát này khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2019 từ mức gần 291 tỷ đồng chuyển thành lỗ 4.916 tỷ đồng.

Sang quý 4/2020, công ty báo lỗ ròng 1.174 tỷ đồng (tổng cộng cả năm lỗ 1.200 tỷ đồng). Như vậy, thông thường HAGL sẽ lỗ lũy kế khoảng 682 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính quý 4 lên tới 5.086 tỷ đồng.

Trước đó, theo số liệu của HAGL trên báo cáo tài chính kiểm toán 2019, công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 290 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019, nhưng sang báo cáo quý 4/2020, HAGL cho biết thực tế con số này đã chuyển thành lỗ lũy kế tới 3.885 tỷ đồng. Do đó, sau khi lỗ thêm 1.200 tỷ đồng năm 2020, số lỗ lũy kế đã tăng lên 5.086 tỷ đồng.

Lý giải chuyện số liệu thay đổi chóng mặt, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, trong năm qua, Ban tổng giám đốc đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố.

Việc điều chỉnh này bao gồm giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.118 tỷ đồng và giảm dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 2.938 tỷ đồng. Tổng cộng, tài sản Hoàng Anh Gia Lai giảm đi 5.057 tỷ đồng.

Trên báo cáo kết quả kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai cũng ghi nhận lỗ thêm gần 100 tỷ đồng. Chi tiết những thay đổi của Hoàng Anh Gia Lai như sau:
 
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thua lỗ hơn 5000 tỷ đồng
Nguồn: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trước đó, HAG cũng từng hồi tố kết quả kinh doanh năm 2016 liên quan đến thương vụ bán lại mảng mía đường phát sinh khoản doanh thu tài chính lớn trong năm 2017 nhưng điều chỉnh hồi tố lỗ vào kết quả 2016.

Không chỉ thua lỗ nặng, tình hình tài chính của HAG vẫn đang trong tình trạng báo động đỏ. Tại thời điểm cuối năm 2020, dư nợ của HAG tăng gần chạm mốc 22.000 tỷ đồng, bao gồm: 9.646 tỷ đồng nợ vay dài hạn, 8.456 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 3.748 tỷ đồng chi phí lãi vay của các ngân hàng và trái phiếu.
 
Hải Yến