Trường hợp nào mua nhà bắt buộc thanh toán qua ngân hàng từ 1/8?

Đông Bắc 09:21 | 11/07/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới quy định việc giao dịch bất động sản phải ghi đúng giá thực tế trong hợp đồng và bắt buộc phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

  

Trường hợp mua nhà bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. Luật này quy định cụ thể về việc phải ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng. Bên cạnh đó, việc mua bán nhà đất bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Điều 48 luật này quy định về việc thanh toán trong kinh doanh bất động sản. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản, dự án bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật.

 

Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 quy định việc giao dịch mua bán nhà phải ghi đúng giá thực tế. Ảnh minh họa Nhật Di.

Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi trong hợp đồng.

Trước đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định thanh toán trong giao dịch bất động sản như sau:

Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Có thể thấy, theo quy định mới, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản.

Trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, tổ chức, cá nhân bán nhà ở không nhằm mục đích kinh doanh... thì không cần thiết bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Ngoài ra, theo quy định của Điều 47, giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, và cho thuê mua bất động sản phải được ghi đúng với giá giao dịch thực tế trong hợp đồng. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chịu trách nhiệm ghi đúng giá giao dịch thực tế, tránh tình trạng ghi giá thấp hơn để giảm thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Trên thực tế, trong giao dịch mua - bán nhà đất, nhiều trường hợp giá giao dịch thực tế và giá ghi trong hợp đồng là hai giá khác nhau. Giá trong hợp đồng thường thấp hơn giá thực hiện, thường ghi theo giá mua - bán theo cách tính của Nhà nước để giảm bớt số thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà các bên phải nộp.