Từ năm 2021, người lao động cần chú ý gì khi nhận lương qua thẻ ATM?

10:50 | 01/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động.
Cụ thể, từ ngày 1/1/2021, theo khoản 2 Điều 96 của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.
 
Từ năm 2021, người lao động cần chú ý gì khi nhận lương qua thẻ ATM? - ảnh 1
Từ năm 2021, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương cho người lao động

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, từ năm 2021, trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương hoàn toàn thuộc về người sử dụng lao động thay vì thỏa thuận như quy định hiện hành.

Trước đây, Bộ Luật Lao động 2012 quy định: Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản (khoản 2, Điều 94).
 
Từ năm 2021, người lao động cần chú ý gì khi nhận lương qua thẻ ATM? - ảnh 2
Phí phát hành và phí thường niên của thẻ ATM của một số ngân hàng

Ngoài quy định mới liên quan đến trả lương qua thẻ ATM, Bộ Luật Lao động 2019 cũng có một số điểm mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động, như:

- Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê cho người lao động mỗi lần trả lương;

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam có thể bằng ngoại tệ.

- Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động…

Hải Yến