[Video] Doanh nghiệp ứng phó trước bối cảnh thị trường bán lẻ tăng trưởng thấp

09:32 | 03/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến thị trường bán lẻ trong nước tăng trưởng rất thấp. Bối cảnh này đặt ra thách thức, buộc các doanh nghiệp bán lẻ phải xoay chuyển chiến lược kinh doanh.