Bầu Đức xin cơ chế riêng không huỷ niêm yết với cổ phiếu HAG

VietnamBiz 08:12 | 28/01/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đứng trước nguy cơ huỷ niêm yết sau ba năm liên tiếp thua lỗ, bầu Đức mong muốn UBCKNN, HOSE cho phép HAGL áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét huỷ niêm yết

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa có văn bản cập nhật các diễn biến liên quan nghiệp vụ điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (BCTC) của công ty đồng thời trình bày kiến nghị của cổ đông công ty về việc duy trì niêm yết cổ phiếu HAG trên HOSE.

Tập đoàn cho biết ngày 25/11/2021, HAGL công bố văn bản giải trình về việc điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC, theo đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty trong các năm 2017, 2018 và 2019 bị lỗ.

Điều này theo HAGL đã tạo nên sự quan ngại của cổ đông rằng cổ phiếu HAG có khả năng bị xem xét về việc có tiếp tục thoả mãn điều kiện niêm yết trên HOSE hay không. Vì vậy, các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021 đã bàn bạc rất kỹ vấn đề này và thống nhất ghi vào biên bản họp thể hiện nguyện vọng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp nhận duy trì niêm yết cổ phiếu HAG.

"Trên cơ sở đó, HAGL xin kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), HOSE xem xét đến tình hình hiện tại của HAGL để duy trì việc niêm yết trên HOSE bởi vì hầu hết các cổ đông đang sở hữu cổ phần HAG hiện nay đều mua cổ phiếu dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách đây 3-5 năm", văn bản nêu.

Tập đoàn cho biết đến nay tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc của HAGL có nhiều cải thiện so với trước đây.

Cụ thể, HAGL đã thanh toán phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng, chi tiết được thể hiện qua số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu. Đồng thời công ty cũng đã xử lý được phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý bớt các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, các công ty ngành thuỷ điện, khoáng sản; xử lý các khoản phải thu tồn đọng như công nợ phải thu Công ty Đầu tư Bất động sản An Phú. 

Các chỉ tiêu tài chính theo HAGL cũng đã được cải thiện. Hệ số thanh toán hiện hành đã lớn hơn 1 (dựa theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2021).

HAGL cũng đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính. 

Năm 2021, HAGL đạt 2.230 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 30% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 120 tỷ đồng trong khi năm 2020 lỗ 2.383 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp của bầu Đức lên kế hoạch doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; tăng 116% về doanh thu và gấp 9,3 lần về lợi nhuận so với năm 2021. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015 tới nay.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong năm 2022 được HAGL đề ra là tăng cường tái cơ cấu tài chính nhằm phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Thứ hai là việc đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo.

Với các lý do trên, HAGL đã kiến nghị UBCKNN, HOSE cho phép HAGL áp dụng điều kiện thử thách là nếu kết quả kinh doanh bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét huỷ niêm yết. Như vậy theo HAGL sẽ giúp bảo vệ lợi ích cổ đông và tránh được xáo trộn lớn trên thị trường.

Theo khoản 1.5 Điều 26, Chương V trong Quyết định 346/QĐ-SGDHCM năm 2016 về Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE quy định "Huỷ bỏ niêm yết bắt buộc khi kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Đối với tổ chức niêm yết có các đơn vị trực thuộc, điều kiện "lỗ lũy kế" được xác định trên báo cáo tài chính tổng hợp. Đối với tổ chức niêm yết có công ty con, điều kiện "lỗ lũy kế" căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất, điều kiện "kết quả sản xuất kinh doanh" căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất". 

Tại thời điểm 30/9/2021, HAGL lỗ luỹ kế tới 4.055 tỷ đồng. 

Hiện HAGL đang có hơn 927 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Cổ đông lớn nhất là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của công ty sở hữu 34,5% cổ phần.

Sau giai đoạn tăng nóng, cổ phiếu HAG đã điều chỉnh về vùng 12.650 đồng/cp, giá trị vốn hoá hơn 11.731 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HAG ba tháng qua. (Nguồn: TradingView).