BIDV báo lãi trước thuế quý I đạt gần 6.920 tỷ đồng, nợ xấu tăng 40%

Phương Nga 07:29 | 30/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế ba tháng đầu năm của BIDV đạt gần 6.920 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu tăng 40%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,19% lên 1,59%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế ba tháng đầu năm đạt gần 6.920 tỷ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt 13.936 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 19% và 15% so với quý I/2022. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng gần 32%.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán ghi nhận lãi 66 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ. Ngược lại, hoạt động mua, bán chứng khoán đầu tư lại lỗ 200 triệu thay vì có lãi như cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 33% so với quý I năm trước.

Ngân hàng cũng cắt giảm 25% chi phí dự phòng rủi ro so với cùng kỳ, từ hơn 7.300 tỷ đồng xuống còn hơn 5.500 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I của BIDV. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 4,6%, đạt 1,5 triệu tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 1,6% đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong ba tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng hơn 40% lên 24.730 tỷ đồng. Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 127%; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 59% và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 13%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 1,19% lên 1,59%.

Một số chỉ tiêu của BIDV tính đến 31/3/2023.  (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).