Thành viên HĐQT nào của BIDV đang nhận mức thù lao cao nhất?

Thành viên HĐQT nào của BIDV đang nhận mức thù lao cao nhất?

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022. Cùng với đó, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT của nhà băng này cũng tăng so với năm trước.