Thành viên HĐQT nào của BIDV đang nhận mức thù lao cao nhất?

Đông Bắc 07:04 | 09/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2023, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022. Cùng với đó, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT của nhà băng này cũng tăng so với năm trước.

 

 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của BIDV. Ảnh BTC.

Vừa qua (27/4),  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo BIDV cho biết tính đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và ĐHĐCĐ giao.

Trong đó, tổng tài sản đạt 2,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2022, tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 2,1 triệu tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt gần 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm; chiếm 14% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng.

Dư nợ tín dụng và đầu tư đạt hơn 2,19 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022; trong đó dư nợ tín dụng đạt gần 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 16,66% so với năm 2022, chiếm 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu về thị phần cho vay.

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ năm 2023 đạt trên 26.700 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tính hết quý I/2024, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của BIDV đạt trên 2,28 triệu tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt trên 1,76 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1%; Huy động vốn đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 kiểm soát dưới 1,4% theo định hướng.

Thù lao chi trả cho HĐQT của BIDV

Thù lao năm 2023, BIDV trả cho Ban HĐQT là 22,2 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT ông Phan Ngọc Tú nhận mức thù lao 2,4 tỷ đồng (năm 2022 là 2,3 tỷ đồng). Trung bình khoảng 200 triệu đồng/tháng. Trong ban HĐQT, ông Yoo Je Bong là người nhận mức thù lao cao nhất với 4 tỷ đồng năm 2023, trung bình khoảng 330 triệu đồng/tháng. Ông Lê Ngọc Lâm là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhưng cũng chỉ nhận mức thù lao 2,1 tỷ đồng năm 2023 (năm 2022 là 1,9 tỷ đồng).

Ngoại trừ ông Yoo Je Bong, các thành viên HĐQT đều nhận mức thù lao trên dưới 2 tỷ đồng năm 2023. Riêng ông Đặng Văn Tuyên mới được bổ nhiệm từ tháng 4/2023 nên nhận mức thù lao gần 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, các thành viên Ban Điều hành cũng nhận mức thù lao từ 1,6 tỷ đồng đến 1,9 tỷ đồng năm 2023. Ban Điều hành có 7 thành viên đều giữ các vị trí Phó Tổng giám đốc. Thù lao năm 2023 có tăng nhẹ so với năm trước. Ông Trần Phương hưởng mức thù lao 1,9 tỷ đồng năm 2023 (2022 là 1,7 tỷ đồng)....

Đáng chú ý, thù lao của nhân viên BIDV cũng ở mức khá cao so với ngành ngân hàng. Mỗi nhân viên thu nhập trung bình khoảng gần 34 triệu đồng/tháng năm 2023. Năm 2022 là gần 31 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên 2024, thù lao của HĐQT và BKS năm nay tối đa bằng 0,26% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024, tương đương 57,38 tỷ đồng nếu ngân hàng đạt đúng kế hoạch lợi nhuận đề ra. Như vậy, mức thù lao bình quân tối đa của mỗi thành viên là 4,098 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, lãnh đạo BIDV cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ của BIDV là hơn 15.491 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chi 12.347 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (thực hiện theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận còn lại của BIDV hơn 3.144 tỷ đồng.

Năm 2024, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng theo giới hạn NHNN giao, dự kiến mức 14,04%, tương ứng gần 2 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế sẽ theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,4%.