Cao su Phước Hòa lãi ròng gần 160 tỷ đồng quý IV/2023, phần lớn đến từ dự án VSIP III

Trang Mai 07:00 | 23/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quý IV/2023, CTCP Cao su Phước Hòa (Phuruco, mã: PHR) ghi nhận hơn 158 tỷ đồng lãi ròng, giảm mạnh 63% do khoản thu từ tiền bồi thường thực hiện dự án VSIP III ít hơn cùng kỳ. Kết thúc năm 2023, PHR lãi ròng hơn 622 tỷ đồng, giảm 30%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 19/1 của CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR), doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt hơn 461 tỷ đồng và 158 tỷ đồng, giảm 20% và 63% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả sụt giảm chịu một phần tác động từ việc lợi nhuận khác giảm đến 79%, còn gần 86 tỷ đồng. Theo công ty lý giải, quý IV/2022 có ghi nhận gần 409 tỷ đồng thu nhập khác từ khoản tiền đền bù, hỗ trợ thiệt hại do thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III) khi bàn giao đất để thực hiện dự án. Trong khi đó, quý IV/2023 chỉ ghi nhận con số thấp hơn đáng kể là gần 84 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, doanh thu thuần PHR giảm 21% so với năm trước, còn 1.351 tỷ đồng, chủ yếu do hoạt động bán thành phẩm (cao su và gỗ) sụt giảm 23%. Ngoài ra, hoạt động cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp giảm 12% còn hơn 212 tỷ đồng; hoạt động xử lý nước thải khu công nghiệp giảm 8% còn 12 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác tuy tăng đến 28% nhưng lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong kết quả chung. 

Bù lại, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh 175% lên hơn 82 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi tương ứng với phần sở hữu của PHR tại CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC). Tính đến thời điểm 31/12, PHR sở hữu 32,85% vốn NTC.

Lợi nhuận sau thuế cả năm của PHR ghi nhận 663,7 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước.

 

Trong báo cáo doanh nghiệp hồi tháng 7/2023, chứng khoán SSI Research dự báo năm 2024, giá cao su thiên nhiên dự báo sẽ phục hồi lên mức 37 triệu đồng/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, vẫn thấp hơn so với giá bán trung bình giai đoạn 2021-2022 là 41,6 triệu đồng/tấn và 38,8 triệu đồng/tấn. Đơn vị dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2023-2024 lần lượt là 34,3 nghìn tấn (tăng 4%, tương đương kế hoạch của PHR) và 36 nghìn tấn (tăng 5%). Sản lượng tiêu thụ tăng dần nhờ tăng khai thác cao su tại công ty con Kampong Thom có trụ sở tại Campuchia, bắt đầu hoạt động thương mại từ năm 2021.

Còn về tiền đền bù và cho thuê đất, do thiếu hợp đồng thuê mới, doanh thu 2024 từ mảng khu công nghiệp của PHR có thể giảm xuống 100 tỷ đồng, đồng thời không có thêm khoản thu nhập từ đền bù trong năm 2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp cao su sẽ có thêm tiền từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2023, tài sản của PHR ở mức 6.161 tỷ đồng, giảm 2,7% so với ghi nhận ngày đầu năm 2023. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 1.997 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất với 32%, hầu hết là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng với lãi suất từ 4,35% - 11,8%/năm.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 ở mức 324,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với ngày đầu năm 2023.

Nợ phải trả của PHR tại ngày cuối năm 2023 ở mức 2.344 tỷ đồng, giảm 18,9%. Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn giảm từ 319 tỷ xuống 264 tỷ, tương đương giảm 21% và chỉ chiếm khoảng 5% tổng nguồn vốn. 

Đáng chú ý, khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 1.338 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản. Đây là khoản doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng khu công nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khoản thu này được phân bổ dần vào kết quả kinh doanh của các năm tiếp theo căn cứ vào thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng đã trả tiền trước.