Chân dung ứng cử viên người Hàn Quốc tham gia HĐQT Masan

Lạc Lạc 10:12 | 18/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, danh sách ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 chỉ có 1 người là bà Chae Rhan Chun.

Theo sơ yếu lý lịch công bố, bà Chae Rhan Chun sinh năm 1979, là cử nhân Korea University, đồng thời là Thạc sỹ, MBA tại Đại học Chicago Booth School of Business.

Bà Chae Rhan Chun từng có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Union Bank of California. Từ năm 2005 đến 2010, bà đảm nhiệm vị trí phân tích tín dụng tại lần lượt hai nhân hàng China Construction Bank và Standard Chartered Bank. Giai đoạn 2013 - 2016, bà công tác tại J.P.Morgan.

Từ 2016 đến nay, bà Chae Rhan Chun giữ chức Giám đốc khu vực Việt Nam của SK SUPEX Council. Đồng thời bà hiện đang giữ chức Giám đốc tại SK Investment Vina III Pte. Ltd, tại MSN Investment Pte. Ltd và tại Maroon Bells Joint Stock Company.

Bà Chae Rhan Chun đại diện cho phần vốn của SK Investment Vina I Pte. Ltd với gần 132 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,26% vốn điều lệ của Tập đoàn Masan. Trước đó, SK Investment Vina I Pte. Ltd trở thành cổ đông lớn của Masan kể từ năm 2018.

Trước đó, ngày 30/3, Tập đoàn Masan đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ji Han Yoo. Ông là Phó Chủ tịch, Giám đốc nhóm đầu tư số 2 của SK Supex Council. Trước đó ông là Phó Chủ tịch, Giám đốc phát triển kinh doanh Tập đoàn của SK Siltron.

Ông Yoo cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị của SK Investment Vina I Pte LTd và SK Investment Vina II Pte Ltd.

Ông Ji Han Yoo mới vào Hội đồng quản trị Masan từ ngày 28/4/2022, thay thế cho ông Woncheol Park. Như vậy, thời gian làm việc của ông Ji Han Yoo tại Masan chưa tròn 1 năm.

Sau khi ông Ji Han Yoo từ nhiệm, Hội đồng quản trị Masan còn 6 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và các thành viên: Bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng, ông David Tan Wei Ming và bà Nguyên Thị Thu Hà.