Dự án bất động sản của FLC tại Quảng Ninh lại gặp khó

Đông Bắc 13:36 | 21/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP Hạ Long đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định thu hồi đất dự án khu đô thị của Công ty CP Tập đoàn FLC do tập đoàn này không thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng cam kết.

UBND TP Hạ Long đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định thu hồi đất dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh của Công ty CP  Tập đoàn FLC với lý do công ty này không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tổng số tiền nợ ngân sách trên 97 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 1), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ đến ngày 28/2/2023 về thu tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh tăng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là gần 75 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế gần 73 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp gần 2 tỷ đồng); tương ứng với 26% quỹ đất ở là 26.350 m2 đất ở UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty CP Tập đoàn FLC (giai đoạn 1).

Tại Dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 2), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ do thu bổ sung tiền sử dụng đất (giai đoạn 2) là hơn 22 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế hơn 21 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 574 triệu đồng), tương ứng 16,84% quỹ đất ở là 20.359,4 m2 UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty CP tập đoàn FLC (giai đoạn 2).

Ngoài ra, văn bản số 1552 của TP Hạ Long cũng nêu: Ngày 20/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do Công ty CP Tập đoàn FLC khai thác sử dụng nước để tưới cỏ sân golf trong khi không có giấy phép, trong đó yêu cầu Công ty CP Tập đoàn FLC nộp phạt vào ngân sách số tiền hơn 8 tỷ đồng.

 FLC khai thác sử dụng nước để tưới cỏ sân golf trong khi không có giấy phép và bị truy thu số tiền hơn 8 tỷ đồng. Ảnh BQN.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 25/KL-TTr ngày 18/9/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về 2 dự án (Dự án Sân golf Ngôi sao Hạ Long và dự án Quần thể Trung tâm Hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại khu Cột 3 đến Cột 8, thành phố Hạ Long), UBND thành phố Hạ Long đã ban hành các văn bản: số 7160/UBND-KT ngày 15/9/2022, số 8416/UBND-KT ngày 28/10/2022, số 482/UBND-KT ngày 02/02/2023 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 25/KL-TTr, trong đó yêu cầu Công ty CP Tập đoàn FLC nộp tiền cây lâm nghiệp nằm trong ranh giới thu hồi, số tiền hơn 4,3 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo Kết luận Thanh tra số 25/KL-TTr ngày 18/9/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay Công ty CP Tập đoàn FLC vẫn chưa nộp 2 khoản trên, tổng số tiền là hơn 12,4 tỷ đồng, tương ứng với 7,25% quỹ đất ở là 8.764,0 m2 đất UBND Tỉnh đã giao cho Công ty CP Tập đoàn FLC (tại giai đoạn 2).

Để đảm bảo việc thu ngân sách và thực hiện nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng, tài chính, UBND thành phố Hạ Long đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất tại Dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư để giao lại về UBND thành phố Hạ Long quản lý, sử dụng đất đúng mục đích đất theo quy định.

Đại diện UBND TP Hạ Long cho biết, đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thực hiện các thủ tục tiếp theo trước khi ra quyết định thu hồi đất dự án của Công ty CP Tập đoàn FLC.

Trước đó, ngày 20/2, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khai thác sử dụng để tưới cỏ sân golf FLC Hạ Long trong khi không có giấy phép.

Hơn 8 tỷ đồng là số tiền mà UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt truy thu khoản tiền nước mà Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thu lời bất hợp pháp do hành vi vi phạm hành chính, khai thác nước dưới đất để sử dụng tưới cỏ sân golf. Số tiền trên Tập đoàn FLC buộc phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh chậm nhất vào ngày 2/3/2023 (tức sau 10 ngày kể từ khi UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt số tiền truy thu).

Sân golf FLC Hạ Long có quy mô 18 hố, thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long, thành phố Hạ Long. Tập đoàn FLC đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, khai thác nước dưới đất tại 3 giếng khoan: GK04, GK07, GK08 (thuộc địa giới hành chính phường Hà Trung, thành phố Hạ Long) từ tháng 3/2018 đến ngày 17/3/2021 với tổng lưu lượng nước là 547.440 m3 sử dụng để tưới cỏ sân golf trong khi không có giấy phép. Tổng số tiền mà FLC bị truy thu là 8,095 tỷ đồng.