Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Giải pháp giảm tải cho HoSE

Xuất hiện tình trạng lệnh giao dịch của nhà đầu tư qua các công ty chứng khoán không gửi được vào hệ thống tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Các biện pháp để giảm tải cho HoSE được đưa ra.

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao