Hà Nội đấu giá gần 100 lô đất vùng ven, có nơi giá khởi điểm hơn 71 triệu đồng/m2

Tân Thanh 16:32 | 05/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gần 100 lô đất vùng ven Hà Nội tại các huyện Ba Vì, Thanh Trì và Đông Anh,... sắp được đấu giá trong tháng 5, mức giá khởi điểm cáo nhất 71,6 triệu đồng/m2.

  

Hà Nội tiếp tục đấu giá đất vùng ven

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ba Vì, đối với quyền sử dụng đối với 18 thửa đất tại khu đồng Đành, thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong và 22 thửa đất thuộc lô đất ký hiệu TT3, khu tái định cư tại thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh.

Theo đó, diện tích các thửa đất từ 114 - 252 m2/thửa, mức khởi điểm đấu giá đất của 40 thửa từ 10,1 - 35,1 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, lô đất có giá khởi điểm cao nhất là gần 9 tỷ đồng với diện tích 252 m2 và lô thấp nhất là 1,7 tỷ đồng. Các thửa đất có mục đích sử dụng làm đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức, phương thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức buổi đấu giá đất vào ngày 8/5 tại hội trường UBND huyện Ba Vì.

 Hà Nội tiếp tục đấu giá hàng chục lô đất vùng ven. Ảnh BĐS.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì, Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt đã ra thông báo mời đấu giá 9 thửa đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.

Các thửa đất có diện tích từ 55 đến 78,9 m2/thửa, được tổ chức đấu giá ngày 12/5 với giá khởi điểm từ 35 đến 71,6 triệu đồng/m2.

Tại huyện Hoài Đức, Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam cũng mới ra thông báo đấu giá quyền sử dụng 9 thửa đất tại xã Lại Yên; xã Di Trạch - Khu Cổ Bồng; xã Kim Chung - khu Đống Sành.

9 thửa đất có diện tích từ 45,3 đến 92 m2 với giá khởi điểm từ 45,3 đến 71,4 triệu đồng/thửa đất, mục đích làm đất ở nông thôn với hình thức sử dụng riêng. Cuộc đấu giá được diễn ra lúc 8h30 ngày 19/5.

Huyện Đông Anh cũng sắp đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất để xây dựng nhà ở tại X8 thôn Hà Phong, xã Liên Hà (đợt 2) vào ngày 20/5 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Các thửa đất có diện tích từ 90 đến 133 m2/thửa đất với giá khởi điểm từ 20,8 đến 23,1 triệu đồng/m2.

Và 20 thửa đất để xây dựng nhà ở tại X8 thôn Hà Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh (đợt 1) với diện tích từ 90 đến 129 m2/thửa đất, giá khởi điểm từ 20,8 đến 25,3 triệu đồng/m2 sẽ được mang ra đấu giá ngày 13/5.

Hà Nội thay đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 07/2023 về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND TP quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo quyết định trên, UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của TP) từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND TP phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2023.

Trước đó, theo quyết định số 19 ngày 15/10/2019 của UBND TP thì thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của TP) từ 30 tỷ đồng trở lên thuộc Chủ tịch UBND TP.

Tiền cọc bằng 20% giá khởi điểm: Liên quan đến quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, trước đó UBND TP Hà Nội có Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Quyết định số 24 bổ sung về điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đó là yêu cầu là người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.Quyết định số 24 cũng quy định rõ hơn về quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất do UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 27.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích: UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm.

Đối với đất bãi bồi ven sông: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, mục đích sử dụng đất xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, Quyết định số 24 bổ sung Điều 12a quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Theo đó, niêm yết việc đấu giá quyền sử dụng đất, đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Điều 35, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật có liên quan.Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật có liên quan…