Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản

Đông Bắc 14:10 | 15/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản, không để xảy ra tình trạng sốt giá, bong bóng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản 4189/UBND-SXD (ngày 13/12) yêu cầu các sở, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 3627/QĐ-UBND ngày 3/10, khẩn trương rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm theo quy định của Luật Nhà ở, trong đó xác định rõ danh mục các dự án nhà ở để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn: Khẩn trương lập danh mục các dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn; rà soát đối tượng, điều kiện, lập và công bố danh mục các chủ đầu tư được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định của Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước.

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu của khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

 Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản. Ảnh KTĐT.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn, không để xảy ra tình trạng sốt giá, bong bóng bất động sản trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, thanh tra đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, xây dựng,..

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để các chủ đầu tư thực hiện các dự án bất động sản, dự án nhà ở mới nhằm tăng nguồn cung cho thị trường; đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở; có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, phân lô bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng..

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh mục dự án, quỹ đất, quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư phát triển nhà ở, bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản; theo dõi và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản,...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

UBND thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch về tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Việc tăng cương tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà chung cư, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân có ý thức, trách nhiệm trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội.

UBND thành phố yêu cầu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được tổ chức với nhiều hình thức; nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định cơ chế, chính sách của trung ương (Luật Nhà ở, nghị định của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư), chủ trương, kế hoạch của thành phố tại đề án và các kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội... Phấn đấu 100% các cơ quan, tổ chức, chủ sở hữu, sử dụng nhà chung cư, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố được phổ biến, cập nhật kịp thời các văn bản về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan báo chí thành phố cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, số lượng bài viết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền.