Hai lãnh đạo công ty con của FLC từ nhiệm

Lê Hồng Quý 14:29 | 20/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)và một thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông dược HAI đã chủ động từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Theo thông tin công bố từ Công ty Cổ phần (CTCP) Nông dược HAI, công ty vừa nhận được đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo là bà Nguyễn Bình Phương (thành viên HĐQT) và ông Doãn Việt Hoàng (thành viên Ban kiểm soát) đều vì lý do cá nhân.

HĐQT công ty sẽ báo cáo và trình lên Đại hội đồng Cổ đông để tiến hành miễn nhiệm hay thành viên theo đúng quy định.

CTCP Nông dược HAI là một trong những công ty thuộc hệ sinh thái FLC. Mới đây, mã chứng khoáng HAI của công ty cũng đã bị Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) liệt vào danh sách hạn chế ký quỹ vì chậm công bố báo cáo tài chính 2021. Ngoài ra, hai mã cổ phiếu khác thuộc "họ" FLC là FLC và ROS cũng bị hạn chế ký quỹ vì lí do tương tự.

Bà Nguyễn Bình Phương, người vừa nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí lãnh đạo CTCP Nông dược HAI hiện cũng là thành viên HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) thuộc Tập đoàn FLC.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2021, CTCP Nông dược HAI đạt doanh thu 282 tỷ đồng, tăng 86,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại ở mức âm (1,5 tỷ đồng).

Từ khóa: #FLC