Hơn 400 ngày nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho bất động sản

Hà Lê 10:33 | 31/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
2023 là một năm "đặc biệt" của ngành bất động sản, bởi chưa khi nào thị trường đón nhận nhiều trợ lực về mặt chính sách như vậy.