Oracle đang cân nhắc việc mua lại TikTok

Oracle đang cân nhắc việc mua lại TikTok

Theo Bloomberg, Oracle đã tỏ rõ sự quan tâm đến việc mua lại TikTok, khiến cho Microsoft có thêm một đối thủ cạnh tranh trong nỗ lực kiểm soát ứng dụng Trung Quốc này tại Mỹ.