Bộ Tài chính cảnh báo về rủi ro khi giao dịch tiền ảo

Bộ Tài chính cảnh báo về rủi ro khi giao dịch tiền ảo

Việt Nam cũng chưa có quy định pháp lý về việc phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo. Đồng thời, cũng chưa có quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.