Boeing nhận tiếp án phạt 6,6 triệu USD

Boeing nhận tiếp án phạt 6,6 triệu USD

Reuters đưa tin, Boeing sẽ trả 6,6 triệu USD cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận về việc mất hiệu lực giám sát chất lượng và an toàn trong nhiều năm qua.