Đằng sau những cuộc đấu giá đất bất thành

Đằng sau những cuộc đấu giá đất bất thành

Theo chuyên gia, vụ Thủ Thiêm rút ra nhiều bài học trong hoạt động đấu giá đất. Trong đó, có một số quy định cần xem xét lại như mức đặt cọc, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ chế xử phạt,...