“Sức bền” 20 năm của Facebook

“Sức bền” 20 năm của Facebook

Vào ngày 4/2/2004, sinh viên đại học Harvard tên là Mark Zuckerberg đã giới thiệu TheFacebook.com, một trang mạng xã hội dành cho các sinh viên cùng trường.