Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: “2022 là năm bản lề cho sự phát triển”

Tổng Giám đốc Ford Việt Nam: “2022 là năm bản lề cho sự phát triển”

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ford Việt Nam đang tích cực thực hiện kế hoạch cải tổ để phát triển. Và năm 2022 được coi là năm đặc biệt quan trọng với việc lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Ford Việt Nam giới thiệu tới thị trường 5 mẫu xe mới trong một năm.
Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ford Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ngày 4/3, Tập đoàn Ford Motor công bố, ông Ruchik Shah, Phó Tổng Giám đốc của Ford Việt Nam được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Ford Việt Nam từ ngày 1/4/2022.