Ngành chăn nuôi thua lỗ ít nhất 80.000 tỉ đồng

Ngành chăn nuôi thua lỗ ít nhất 80.000 tỉ đồng

Tất cả các sản phẩm chăn nuôi đang bán thấp dưới giá thành khiến cho người chăn nuôi thua lỗ nặng nề với mức lỗ toàn ngành năm 2021 gấp 10 lần khoản lỗ mà Vietnam Airlines công bố trong 6 tháng đầu năm.