Space X của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Space X của Elon Musk hướng tới định giá 92 tỷ USD

Theo Bloomberg, công ty Space Exploration Technologies (SpaceX) của Elon Musk đang thảo luận với các nhà đầu tư về việc tổ chức một vòng huy động vốn mới, hướng tới việc nâng gấp đôi giá trị công ty lên 92 tỷ USD.