Bamboo Airways vẫn xin hỗ trợ dù liên tục báo lãi

Bamboo Airways vẫn xin hỗ trợ dù liên tục báo lãi

Bamboo Airways vừa có văn bản kiến nghị được hỗ trợ lãi suất vay các Ngân hàng thương mại với tổng hạn mức vay vốn dài hạn 5.000 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất và các điều kiện vay ưu đãi tương tự Vietnam Airlines.