Top 10 tỷ phú giàu nhất Indonesia năm 2021

Top 10 tỷ phú giàu nhất Indonesia năm 2021

Tổng giá trị tài sản ròng của 50 người giàu nhất Indonesia trong năm 2021 đã tăng 162 tỷ USD bất chấp những ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và một số yếu tố khác.